Winkel & Ontmoeting ✓ Gratis verzending boven 50,- ✓ Bezorgmogelijkheid op ander adres ✓ Gratis afhalen in de winkel ✓ Gratis cadeaupapier diverse keuzes

Uw licht op mijn schaduw

EAN: 9789492959737
Publicatiedatum:  20-11-2019
Formaat: Paperback / softback
Taal: Nederlands
Aantal bladzijden: 510

   Tijdelijk niet beschikbaar

De lezer wordt meegenomen in het verhaal van de Schrift, waarin nood en verlossing een rode draad zijn – van Genesis tot Openbaring. De kruisdood en opstanding van Christus staan daarin centraal.

Dit boek is een resultaat van jarenlange studie, reflectie en praktijkervaring. Het begint met een aangrijpend getuigenis van bevrijding door Christus. Dit getuigenis was voor de auteur een aanleiding om de actualiteit van de Bijbelse principes van verlossing en bevrijding verder te onderzoeken. De lezer wordt meegenomen in het verhaal van de Schrift, waarin nood en verlossing een rode draad zijn – van Genesis tot Openbaring. De kruisdood en opstanding van Christus staan daarin centraal, evenals het feit dat Hij zo de weg opende naar een geheel nieuwe levenssfeer. De gelovige wordt uitgenodigd om die nieuwe levenssfeer te betreden. Daar mag hij ervaren dat Christus zelf – en niet de machten en krachten van het verleden – het leven en de toekomst zal beheersen. Door het afleggen van de ballast van het verleden verliezen duistere krachten hun invloed en macht. De relevantie van dit thema en de praktische toepassing hiervan worden onder meer toegelicht door meerdere getuigenissen van personen uit de omgeving van de auteur. De voorgestelde werkwijze om herstel en vrijheid na te streven benadrukt de genade, liefde en grootheid van God. Afstemming op de persoonlijke omstandigheden van de hulpvrager en fijngevoeligheid van de hulpverlener worden benadrukt. Het boek sluit af met het perspectief van volmaakte vrijheid in het toekomstige glorieuze koninkrijk van Christus. Uit het Voorwoord: ‘Er bestaat veel literatuur over dit thema, maar weinig daarvan is vergelijkbaar met de competente wijze waarop Sebrechts dit onderwerp vanuit de Schrift doorgrondt. Over de Bijbelse basis van deze bediening vind je weinig of geen vergelijkbare lectuur’. Em. Prof. Timothy Warner, auteur ‘The Essential Guide to Spiritual Warfare’ USA.

Uw Licht op mijn schaduw: verlossing en bevrijding in het pastoraat. Dit boek is een resultaat van jarenlange studie, reflectie en praktijkervaring. Het begint met een aangrijpend getuigenis van bevrijding door Christus. Dit getuigenis was voor de auteur een aanleiding om de actualiteit van de Bijbelse principes van verlossing en bevrijding verder te onderzoeken. De lezer wordt meegenomen in het verhaal van de Schrift, waarin nood en verlossing een rode draad zijn – van Genesis tot Openbaring. De kruisdood en opstanding van Christus staan daarin centraal, evenals het feit dat Hij zo de weg opende naar een geheel nieuwe levenssfeer. De gelovige wordt uitgenodigd om die nieuwe levenssfeer te betreden. Daar mag hij ervaren dat Christus zelf – en niet de machten en krachten van het verleden – het leven en de toekomst zal beheersen. Door het afleggen van de ballast van het verleden verliezen duistere krachten hun invloed en macht. De relevantie van dit thema en de praktische toepassing hiervan worden onder meer toegelicht door meerdere getuigenissen van personen uit de omgeving van de auteur. De voorgestelde werkwijze om herstel en vrijheid na te streven benadrukt de genade, liefde en grootheid van God. Een te strakke en starre werkwijze dient te worden vermeden. Afstemming op de persoonlijke omstandigheden van de hulpvrager en fijngevoeligheid van de hulpverlener worden benadrukt. Het boek sluit af met het perspectief van volmaakte vrijheid in het toekomstige glorieuze koninkrijk van Christus. Uit het Voorwoord: ‘Er bestaat veel literatuur over dit thema, maar weinig daarvan is vergelijkbaar met de competente wijze waarop Sebrechts dit onderwerp vanuit de Schrift doorgrondt. Over de Bijbelse basis van deze bediening vind je weinig of geen vergelijkbare lectuur’. Em. Prof. Timothy Warner, auteur ‘The Essential Guide to Spiritual Warfare’ USA.

Bruno J. Sebrechts is een hulpverlener en spreker met ruim twintig jaar ervaring binnen leidinggevende teams van christelijke gemeenten in België. Hij zag God aan het werk, in het bijzonder in de levens van de meest beschadigde gelovigen. Het is zijn passie om hulpzoekenden tot herstel en vrijheid te zien komen door helder onderwijs uit de Schrift, door het getuigenis van Gods genade en liefde, en door het werk van de Heilige Geest.

Inhoudsopgave: 7 Inhoud Voorwoord Referenties: Introductie 1. Uit de duisternis tot het Licht 1. 1 Bevrijd! 1. 2 Nood aan geestelijke bevrijding? 2. Bekijk het vanuit zijn Licht 2. 1 Gods wegen 2. 1. 1 De verwelkoming van de Bevrijder 2. 1. 2 Woord en Geest 2. 1. 3 Het bloed van het Lam 2. 2 Ons inzicht is beperkt 2. 2. 1 Bewust van onze beperkingen 2. 2. 2 De onzichtbare wereld 2. 2. 3 We zijn van Hem afhankelijk 2. 3 De balans bewaren7 2. 3. 1 Blijft rustig en nuchter 2. 3. 2 Een ander verhaal 2. 3. 3 Bevrijding binnen het begrip ‘verlossing’59 3. Onze schaduw en zijn Licht 3. 1. Verloren vrijheid 3. 1. 1 De listigste van alle dieren van het veld 3. 1. 2 De slang verkrijgt toegang 3. 1. 3 Patronen van misleiding 3. 2 Gods antwoord 3. 2. 1 God oordeelt en geeft hoop 3. 2. 2 Satans verborgen werkwijze 3. 2. 3 Afgoderij en de strijd om het hart 4. Twee kampen in de onzichtbare wereld 4. 1 De strijd achter de schermen 4. 1. 1 God regeert 4. 1. 2 De hemelse legermachten 4. 1. 3 Interacties op verschillende niveaus 4. 1. 4 Territoriale machten 4. 2 Doorbraak door Christus 4. 2. 1 Christus doorstaat de test 8 4. 2. 2 Christus zegeviert 4. 2. 3 Christus doet ons delen in zijn overwinning 5. Inzoomen op de vijandige krachten 5. 1 De vorst van deze wereld en zijn strijders 5. 1. 1 De duivel, de belichaming van het ultieme kwaad 5. 1. 2 Boze geesten in het Oude Testament 5. 2 Boze geesten in de Evangeliën 5. 2. 1 Wat verstaan we onder demonisering 5. 2. 2 Waren de gedemoniseerden die bevrijd werden gelovigen of ongelovigen? 5. 2. 3 Boze geesten en hun mogelijkheden bij demonisering 6. Achtergrond en ontstaan van demonisering 6. 1 Wanorde en vijandige krachten 6. 1. 1 Onderwerping van vijandige krachten 6. 1. 2 Boze geesten en onreinheid 6. 1. 3 Onreinheid en bezinning 6. 2 Risicozones 6. 2. 1 Risicozone 1: grove fouten 6. 2. 2 Risicozone 2: besmetting 2. 3 Risicozone 3: situaties van bijzondere kwetsbaarheid 6. 3 Bescherming en demonisering 6. 3. 1 Omhullende bescherming 6. 3. 2 Het ontstaan van demonisering 7. Bevrijding in de Evangeliën 7. 1 Het uitdrijven van boze geesten 7. 1. 1 Niet expliciet aangekondigd 7. 1. 2 Belangrijk doch ondergeschikt 7. 1. 3 Individuele bevrijdingen 7. 2 Heer over alle machten en krachten 7. 2. 1 Meer dan Salomo 7. 2. 2 Het binden van boze geesten 7. 2. 3 Wonderen als aankondigend teken 7. 3 Jezus’ onderwijs 7. 3. 1 De Sterkere 7. 3. 2 Geloof als een mosterdzaadje 7. 3. 3 Algemene observaties 8. Bevrijding na de opstanding 8. 1 Het tijdperk van de Heilige Geest 8. 1. 1 Bevrijdingen na Pinksteren 8. 1. 2 Vanuit Christus’ overwinning 9 8. 1. 3 Autonoom gezag of cruciale afhankelijkheid 8. 2 Progressieve verlossing en bevrijding 8. 2. 1 Progressieve verlossing en geestelijke machten 8. 2. 2 De strijd op vier terreinen 8. 2. 3 De wapenrusting 9. Van een oude naar een nieuwe toestand 9. 1 De oude en de nieuwe schepping- 9. 1. 1 De oude levenssfeer 9. 1. 2 De oude mens en leefwerelden 9. 2 Demonische belasting en de gelovige 9. 2. 1 Verschillende opvattingen 9. 2. 2 Demonische impact op de gelovige 10. Counseling en bevrijding 10. 1 Persoonlijke weerbaarheid 10. 1. 1 Afleggen van de oude mens 10. 1. 2 Een geestelijke houding 10. 1. 3 Weerstand bieden 10. 2 Verschillende benaderingen bij demonische belasting 10. 2. 1 Bezonnenheid en bedachtzaamheid 10. 2. 2 Confrontaties 10. 2. 3 Stappenplan 11. Gevalstudies 11. 1 Jessy’s getuigenis, ‘Truth Encounter’ 11. 1. 1 Excurs: De strijd in het denken 11. 1. 2 Oorzaken van een belast denkpatroon 11. 2 Joyce’s getuigenis, ‘Healing Encounter’ 11. 2. 1 Excurs: Het binden van machten in het pastoraat 11. 3 Straatjongeren in Afrika, ‘Love Encounter’ 11. 3. 1 Excurs: Omgaan met demonische uitbarstingen 12. De smalle weg ten leven 12. 1 Zijn kracht in onze zwakheid 12. 2 Volkomen vrijheid Bijlagen Bijlage 1: Daimonizomai, gedemoniseerd zijn Bijlage 2: De ‘oude mens’ en de duistere machten Bijlage 3: Geloof versus magie Bijlage 4: Handoplegging en oliezalving Bijlage 5: Tegenargumenten Bijbelteksten gebruikt als tegenargumenten De afwezigheid van kant en klare instructies in de Brieven 10 Bijlage 6: Wonderen vroeger en nu Bijlage 7: Ritueel misbruik en demonische belasting Bijlage 8: Pastorale lessen uit wetenschappelijk onderzoek Bijlage 9: ‘Power Encounter’ Bijlage 10: Listen van de tegenstander Bijlage 11: Vervloekingen Bijlage 12: Demonische overlast op specifieke locaties Samenvattingen en schema’s A. Uitdrijven van boze geesten en hun specifieke context 1. vóór de opstanding: als teken van het koninkrijk; een aankondiging..503 2. Na de opstanding: Bevrijding als teken bij de verkondiging; een bevestiging 3. In het pastoraat: Bevrijding als uitwerking van de verlossing;een gevolg B. Niet-verweven en verweven demonische belasting 1. Demonische belasting zonder verweven problematiek: 2. Demonische binding met een beperkte verwevenheid 3. Demonische binding met een verweven werking. .... C. De impact van de machten D. De juiste focus Geciteerde werken

  EAN: 9789492959737
  Auteur: 
  Uitgever: Scholten Uitgeverij B.V.
  Publicatiedatum:   20-11-2019
  Formaat: Paperback / softback
  Taal: Nederlands
  Hoogte: 240 mm
  Breedte: 168 mm
  Dikte: 30 mm
  Gewicht: 852 gr
  Voorraad:  Tijdelijk niet beschikbaar
  Aantal bladzijden: 510