De Christelijke Boekhandel voor Enschede en omstreken!

Bijbelvertalingen

Hieronder vindt u uitleg over de verschillende Bijbelvertalingen. Zo vindt u gemakkelijker de Bijbel die bij u past.
Zoekt u een andere vertaling? Neem (hier) gerust contact met ons op.

Klik op de links onder de uitleg om de Bijbels in onze webwinkel te vinden.

 

    

BB Basisbijbel

Eenvoudig Nederlands,makkelijk leesbaar | Door korte zinnen en eenvoudige woorden is de BasisBijbel makkelijk leesbaar. Deze Bijbel is gebaseerd op de oude Statenvertaling. De beeldspraak is in stand gehouden en de tekst wordt in heldere woorden duidelijk gemaakt. Zo blijft deze bijbelvertaling trouw aan de oorspronkelijke tekst.

❯  Vind hier alle Basisbijbels

     

 

 

   

BGT Bijbel in gewone taal

Eenvoudig Nederlands, makkelijk leesbaar | De BGT is een nieuwe vertaling van de Bijbel vanuit de grondteksten, gemaakt door het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG). Het is een duidelijke bijbel voor iedereen. Door de begrijpelijke taal komen bijbelverhalen dichtbij.

❯  Vind hier alle Bijbels in Gewone Taal

     

 

 

   

HBK Het Boek

Eenvoudig Nederlands | Het Boek is een hertaling van de Bijbel. Door de eenvoudige taal, woordspelingen en uitdrukkingen, is Het Boek eenvoudig leesbaar. Het Boek is ook gratis als Citybijbel verkrijgbaar. Als u nog geen Bijbel hebt, kan u dit gratis uit de winkel meenemen.

  Vind hier alle Bijbels van Het Boek

     

 

 

   

HSV Herziene Statenvertaling 

Hedendaags Nederlands | De Herziene Statenvertaling, is een herziening van de oude Statenvertaling uit 1637. Het is in meer hedendaags Nederlands geschreven, en daardoor makkelijker leesbaar.

  Vind hier alle Bijbels van de Herziene Statenvertaling

     

 

 

   

Naardense Bijbel

Laat de brontekst klinken | De Naardense Bijbel in de veelgeprezen vertaling van Pieter Oussoren laat de brontekst klinken. De vertaling van de Naardense Bijbel (in 2014 herzien) staat dicht bij de grondtekst. De beeldende kracht van het originele Hebreeuws en Grieks komt daardoor goed naar voren.

  Vind hier alle Naardense Bijbels

     

 

 

   

NBG-vertaling 1951

Klassiek woord- en zinsgebruik | De Nieuwe Vertaling uit 1951 is meer bekend onder de niet-officiële naam NBG-vertaling 1951. Deze vertaling van de Bijbel kwam in 1951 tot stand in opdracht van het Nederlands Bijbelgenootschap. De vertaling kenmerkt zich door een klassiek woord- en zinsgebruik en staat hierdoor op beperkte afstand van de Statenvertaling.

  Vind hier alle Bijbels van NBG-vertaling 1951

     

 

 

   

NBV Nieuwe Bijbelvertaling

Hedendaags Nederlands | De NBV is vertaald vanuit de bronteksten in hedendaags, natuurlijk Nederlands. Het is een interconfessionele vertaling, gemaakt door het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) en de Katholieke Bijbelstichting (KBS) in samenwerking met Vlaamse partnerorganisaties. De NBV streeft een evenwicht na tussen 'brontekstgetrouwheid' en 'doeltaalgerichtheid'. 

  Vind hier alle Nieuwe Bijbelvertalingen

     

 

 

    

SV Statenvertaling

Eerste officiële Nederlandstalige Bijbelvertaling | De Statenvertaling is de eerste officiële Nederlandstalige Bijbelvertaling, en is rechtstreeks uit het oorspronkelijke Hebreeuws, Aramees en Grieks vertaald. De Statenvertaling is oorspronkelijk gepubliceerd in 1637. In 1888 verscheen een editie die door een commissie van theologen was herzien. In 1977 verscheen bij het Nederlands Bijbelgenootschap een versie van de Statenvertaling waarin vooral de spelling was gemoderniseerd.

  Vind hier alle Bijbels van de Statenvertaling