De Christelijke Boekhandel voor Enschede en omstreken!

Bijbels

Vind snel en makkelijk een Bijbel                                                                                       .....📖..ALLE BIJBELS....

   

   

"Bekijk hieronder de uitleg over verschillende Bijbelvertalingen,
en bestel direct via de handige link naar onze webshop!
Zoekt u een andere vertaling? Neem (hier) contact met ons op."
 

Bijbelvertalingen


Door korte zinnen en eenvoudige woorden is de BasisBijbel makkelijk leesbaar. Deze Bijbel is gebaseerd op de oude Statenvertaling. De beeldspraak is in stand gehouden en de tekst wordt in heldere woorden duidelijk gemaakt. Zo blijft deze bijbelvertaling trouw aan de oorspronkelijke tekst.

❯  Bekijk in de webshop


De BGT is een nieuwe vertaling van de Bijbel vanuit de grondteksten, gemaakt door het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG). Het is een duidelijke bijbel voor iedereen. Door de begrijpelijke taal komen bijbelverhalen dichtbij.

❯  Bekijk in de webshop


Het Boek is een hertaling van de Bijbel. Door de eenvoudige taal, woordspelingen en uitdrukkingen, is Het Boek eenvoudig leesbaar. Het Boek is ook gratis als Citybijbel verkrijgbaar. Als u nog geen Bijbel hebt, kan u dit gratis uit de winkel meenemen.

❯  Bekijk in de webshop


De Herziene Statenvertaling, is een herziening van de oude Statenvertaling uit 1637. Het is in meer hedendaags Nederlands geschreven, en daardoor makkelijker leesbaar.

❯  Bekijk in de webshop


De Naardense Bijbel in de veelgeprezen vertaling van Pieter Oussoren laat de brontekst klinken. De vertaling van de Naardense Bijbel (in 2014 herzien) staat dicht bij de grondtekst. De beeldende kracht van het originele Hebreeuws en Grieks komt daardoor goed naar voren.

❯  Bekijk in de webshop


De Nieuwe Vertaling uit 1951 is meer bekend onder de niet-officiële naam NBG-vertaling 1951. Deze vertaling van de Bijbel kwam in 1951 tot stand in opdracht van het Nederlands Bijbelgenootschap. De vertaling kenmerkt zich door een klassiek woord- en zinsgebruik en staat hierdoor op beperkte afstand van de Statenvertaling.

❯  Bekijk in de webshop


De NBV is vertaald vanuit de bronteksten in hedendaags, natuurlijk Nederlands. Het is een interconfessionele vertaling, gemaakt door het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) en de Katholieke Bijbelstichting (KBS) in samenwerking met Vlaamse partnerorganisaties. De NBV streeft een evenwicht na tussen 'brontekstgetrouwheid' en 'doeltaalgerichtheid'. 

❯  Bekijk in de webshop


De Statenvertaling is de eerste officiële Nederlandstalige Bijbelvertaling, en is rechtstreeks uit het oorspronkelijke Hebreeuws, Aramees en Grieks vertaald. De Statenvertaling is oorspronkelijk gepubliceerd in 1637. In 1888 verscheen een editie die door een commissie van theologen was herzien. In 1977 verscheen bij het Nederlands Bijbelgenootschap een versie van de Statenvertaling waarin vooral de spelling was gemoderniseerd.

❯  Bekijk in de webshop


De Willibrordvertaling is de standaardvertaling van de rooms katholieke geloofsgemeenschap in het Nederlands taalgebied en wordt uitgegeven door de Katholieke Bijbelstichting, in nauwe samenwerking met de Vlaamse Bijbelstichting. De Willibrordvertaling wordt alom gewaardeerd als een vertaling die trouw is aan de grondtekst en die tegelijkertijd een tekst biedt in begrijpelijk hedendaags Nederlands.

❯  Bekijk in de webshop

Bijbelvertalingen (Uitgebreide weergave)
 

    

BB Basisbijbel

Eenvoudig Nederlands,makkelijk leesbaar | Door korte zinnen en eenvoudige woorden is de BasisBijbel makkelijk leesbaar. Deze Bijbel is gebaseerd op de oude Statenvertaling. De beeldspraak is in stand gehouden en de tekst wordt in heldere woorden duidelijk gemaakt. Zo blijft deze bijbelvertaling trouw aan de oorspronkelijke tekst.

❯  Bekijk in de webshop

     

 

 

   

BGT Bijbel in gewone taal

Eenvoudig Nederlands, makkelijk leesbaar | De BGT is een nieuwe vertaling van de Bijbel. Het is vertaald vanuit de grondteksten, en gemaakt door het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG). Het is een duidelijke bijbel voor iedereen. Door de begrijpelijke taal komen bijbelverhalen dichtbij.

❯  Bekijk in de webshop

     

 

 

   

HBK Het Boek

Eenvoudig Nederlands | Het Boek is een hertaling van de Bijbel. Door de eenvoudige taal, woordspelingen en uitdrukkingen, is Het Boek eenvoudig leesbaar. Het Boek is ook gratis als Citybijbel verkrijgbaar. Als u nog geen Bijbel hebt, kan u dit gratis uit de winkel meenemen.

  Bekijk in de webshop

     

 

 

   

HSV Herziene Statenvertaling 

Hedendaags Nederlands | De Herziene Statenvertaling, is een herziening van de oude Statenvertaling uit 1637. Het is in meer hedendaags Nederlands geschreven, en daardoor makkelijker leesbaar.

  Bekijk in de webshop

     

 

 

   

Naardense Bijbel

Laat de brontekst klinken | De Naardense Bijbel in de veelgeprezen vertaling van Pieter Oussoren laat de brontekst klinken. De vertaling van de Naardense Bijbel (in 2014 herzien) staat dicht bij de grondtekst. De beeldende kracht van het originele Hebreeuws en Grieks komt daardoor goed naar voren.

  Bekijk in de webshop

     

 

 

   

NBG-vertaling 1951

Klassiek woord- en zinsgebruik | De Nieuwe Vertaling uit 1951 is meer bekend onder de niet-officiële naam NBG-vertaling 1951. Deze vertaling van de Bijbel kwam in 1951 tot stand in opdracht van het Nederlands Bijbelgenootschap. De vertaling kenmerkt zich door een klassiek woord- en zinsgebruik en staat hierdoor op beperkte afstand van de Statenvertaling.

  Bekijk in de webshop

     

 

 

   

NBV Nieuwe Bijbelvertaling

Hedendaags Nederlands | De NBV is vertaald vanuit de bronteksten in hedendaags, natuurlijk Nederlands. Het is een interconfessionele vertaling, gemaakt door het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) en de Katholieke Bijbelstichting (KBS) in samenwerking met Vlaamse partnerorganisaties. De NBV streeft een evenwicht na tussen 'brontekstgetrouwheid' en 'doeltaalgerichtheid'. 

  Bekijk in de webshop

     

 

 

    

SV Statenvertaling

Eerste officiële Nederlandstalige Bijbelvertaling | De Statenvertaling is de eerste officiële Nederlandstalige Bijbelvertaling, en is rechtstreeks uit het oorspronkelijke Hebreeuws, Aramees en Grieks vertaald. De Statenvertaling is oorspronkelijk gepubliceerd in 1637. In 1888 verscheen een editie die door een commissie van theologen was herzien. In 1977 verscheen bij het Nederlands Bijbelgenootschap een versie van de Statenvertaling waarin vooral de spelling was gemoderniseerd.

  Bekijk in de webshop

     

 

 

   

WV Willibrordvertaling

Begrijpelijk hedendaags Nederlands Katholieke Bijbelstichting | De Willibrordvertaling is dé standaardvertaling van de rooms katholieke geloofsgemeenschap in het Nederlands taalgebied en wordt uitgegeven door de Katholieke Bijbelstichting, in nauwe samenwerking met de Vlaamse Bijbelstichting. De Willibrordvertaling wordt alom gewaardeerd als een vertaling die trouw is aan de grondtekst en die tegelijkertijd een tekst biedt in begrijpelijk hedendaags Nederlands.

❯  Bekijk in de webshop